Resultaat gericht!

Voor uw IT en Bussines


Michael Rudge

Owner | IT Consultant

“Als het gaat om techniek en processen, zijn het de mensen die het verschil maken”